GEDRAGSCODE & PRIVACYVERKLARING

Wij conformeren ons aan de volgende gedragsregels.

  • Contact met u via website, schriftelijk, telefonisch of mondeling zal altijd met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld worden.
  • Uw gegevens worden pas na uw toestemming voor langere tijd bewaard.
  • U mag van ons de maximale inspanning verwachten voor het beveiligen en beheren van privacy gevoelige informatie die u aan ons verstrekt.

Uw privacy is van groot belang voor Berk Basis Advies. Graag informeren wij u dan ook over onze Privacy Policy. BBA verwerkt persoonsgegevens van cliènten, bezoekers met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijk, conform de richtlijn AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

BBA beheert persoonsgegevens van bezoekers die een bericht sturen of een contactverzoek sturen Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit informatie die opgegeven is in berichten of contactverzoeken (NAW gegevens, geslacht, telefoon, emailadres, en eventuele mededelingen van andere aard), en door medewerkers van BBA gemaakte gespreksverslagen.

BBA gebruikt deze persoonsgegevens om per mail, telefoon of per post:

  • Cliënten te informeren over BBA
  • Cliënten eventueel nieuwsbrieven te versturen
  • in algemene zin contact te onderhouden met Cliënten

Door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt worden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van berichten. Voor meer informatie: Hans van den Berk, info@berkbasisadvies.nl tel. +31 6 25395664.

BBA verzamelt persoonsgegevens van Cliënten , prospects en eventueel leveranciers met als doel hen te informeren over de werkzaamheden van BBA, over marktontwikkelingen en over ontwikkelingen op financieel gebied. Deze gegevens bestaan uit NAW gegevens, telefoon, emailadres en eventueel door medewerkers van BBA gemaakte gespreksverslagen.

Bewaartermijn

Wanneer een client contact legt met BBA kan dat de start zijn van een langdurige relatie. Persoonsgegevens kunnen derhalve voor langere tijd beschikbaar zijn en blijven.

Persoonsgegevens van Cliënten , prospects en leveranciers

Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat er een verzoek komt deze gegevens te wissen of wanneer BBA zelf besluit de gegevens te verwijderen.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering, recht op overdracht

Personen hebben recht op inzage van de gegevens die BBA verwerkt. Indien u aangeeft dat gegevens onjuist zijn en gewijzigd moeten worden, kunt u dat doorgegeven (via info@berkbasisadvies.nl ) en zal dit worden aangepast en ontvangt u daarvan bericht. Indien u wilt dat gegevens gewist worden, kunt u dat doorgegeven ( info@berkbasisadvies.nl ) en zal dit binnen een week worden uitgevoerd en ontvangt u daarvan bericht. U kunt uw persoonsgegevens opvragen en deze informatie overdragen aan derden.

Beveiliging

BBA draagt optimale zorg voor de persoonsgegevens. Medewerkers hebben geheimhoudingsplicht als het gaat om vertrouwelijke informatie die door relaties en Cliënten aan hen worden toevertrouwd.

BBA maakt gebruik van technische beveiligingsmaatregelen om inbreuk te voorkomen. Bij het constateren van inbreuk zullen betreffende personen worden geïnformeerd.

Websitegebruik

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Berk Basis Advies te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Google Analytics. BBA maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om BBA te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor BBA bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor BBA en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks. Voor uw gemak kunnen wij op onze website hyperlinks opnemen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van BBA, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging. Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan BBA privacygevoelig zijn, gebruiken wij speciale encryptiemethodes.

Vragen. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy kunt u contact met ons opnemen door een email ( info@berkbasisadvies.nl ) aan ons te sturen.

© Berk Basisadvies KvK 63394642 Alle rechten voorbehouden. Alle content van deze website is beschermd onder auteursrecht.