HOME

Berk Basisadvies heeft in 25 jaar veel ervaring opgedaan in loondienst.

  • Als toezichthouder, projectleider en procesmanager.
  • Als freelancer in de rol van belastingadviseur.
  • Als zorgverlener voor her verlenen van zorg en het organiseren van zorg door derden.

Daardoor heeft Berk Basisadvies veel kennis van voor u belangrijke Wet- & Regelgeving en van het opvolgen van de bijbehorende processen en procedures.


Kijk hier voor gewenste advisering.

Zorgmakelaar ZZP-adviseur

© Berk Basisadvies KvK 63394642 Alle rechten voorbehouden. Alle content van deze website is beschermd onder auteursrecht.