Particulieren en Freelances

Particulieren

De ervaring leert dat particulieren en gastouders ook behoefte hebben aan een financiƫle planner, zodat ze grip krijgen en houden over in- en uitgaven over een lopend kalenderjaar. Berk Basisadvies kan uw persoonlijke particuliere planner voor u ontwikkelen. Na oplevering kan u deze zelf beheren.

Freelancers

Voor gastouders met weinig opvanguren kan ook een planner worden ontwikkeld. Berk Basisadvies kan deze informatie beheren en omzetten in een belastingaangifte.

Indien voor minimaal drie gezinnen in totaal meer dan 15 uur per week kinderen bij de gastouder worden opgevangen, dan komen deze gastouders in aanmerking voor ondernemersvoordelen. De Belastingdienst stelt wel meer eisen. Berk Basisadvies kan er voor zorgen dat u aan de eisen kan (blijven) voldoen.

Berk Basisadvies kan uw aangifte belastingen en toeslagen aanvragen en beheren. Gerekend vanaf 2015 kan worden teruggevallen op meer dan 25 jaar ervaring, dat geldt ook voor het indienen van bezwaarschriften.

© Berk Basisadvies KvK 63394642 Alle rechten voorbehouden. Alle content van deze website is beschermd onder auteursrecht.